Biyografi

Hz. Masume (as), Hz. Muhammed (sav)’in soyunun Hz. Meryem’idir.

Hz. Masume (as)’nin ayırt edici özelliklerinden birisi Hz. Muhammed (sav) soyunun Hz. Meryem’İ olarak görülmesidir ve kendisi İslami gelenekte onunla karşılaştırılmıştır. İslami kaynaklara göre Hz.…
21 Haziran 2020

Hz. Masume (sa)’nin Kısaca Hayatı

Bu onurlu hanımın asıl adı Fatıma, lakabı Masume’dir. Hz. Masume (sa)  Medine-i Münevvere şehrinde, hicretin 173. yılının Zilkade ayının birinci günü dünyaya gelmiştir. Hz. Masume’nin…
21 Haziran 2020