Uluslararası Hz. Fatımay-i Masume’nin (s.a) Mukaddes Türbesi İdaresi İran İslam İnkılabı zaferinin kırk ikinci yıl dönümünü İranlı ve dünya istikbar savaşçılarının tamamına tebriklerini sunar.


Önümüzdeki yılın dünya müstekbir güçlerinin tamamının bölgeyi terk etmesini ümit ediyoruz, zira bu güçlerin varlığıyla İslami ülkeler huzur ve dinginlik yüzü görmeyecektir.