Şeyh Mürteza Akbulut, araştırmacı, ilahiyatçı ve kültürel aktivist, Uluslararası Hz. Fatımay-i Masume’nin (s.a) Mukaddes Türbesi İdaresine konuştu.