Necme Hatun Alanı 8000 metre karelik bir kapasite ye sahip olarak İmam Humeynî (r.a) alanının altında yer almaktadır. Bu alan, özel mimari özellikleri ile inşa edilmiş ve dini törenler düzenlemek için kullanılmaktadır. Ayrıca bu alan, kutsal haremin aşırı kalabalık olduğu ziyaret zamanlarında kadınlar için tahsis edilmektedir.

Bu alanın orta kısmında yeni bir tasarım olarak özel bir etki yaratması için yaklaşık 50 cm yüksekliğinde bir seviye farkı vardır.

Not: Bu alanın taban seviyesi bitişik nehirden daha düşük hale gelmiştir, böylece ihtiyaç duyulduğunda her tarafta cemaat ve Cuma namazları cemaatle kılınabilmektedir. Yetkililerin ve mühendislerin öngörüleriyle, fıkhen imamın cemaatten yukarıda olmaması gerektiğinden, böyle bir tasarım uygulanmış ve her taraftan cemaat namazına eşlik edilebilmesi sağlanmıştır.

https://int.amfm.ir/wp-admin/post.php?post=4781&action=edit