Bu güzel avlu, Kuzey, Güney, Doğu ve Batıdan dört iç kemerden oluşur.

Kuzey iç avlu girişi Astaneh Meydandan

Güney iç avlu girişi Kıble yönünden

Doğu iç avlu girişi Eram Caddesi’nden

Batı iç avlu  girişi Ayna İç Alanı

2011 yılından itibaren geleneksel olarak yenilenen bu görkemli iç avlular  (özellikle Aynalı Avlu) ve kutsal avlunun merkezinde havuz ve fıskiye kutsal mekânın güzelliğini çoğalttı.

Zamanın Sadrazamı olan Mirza Ali Asgar Han Atabek’ın emriyle bu avlu Hicri1295 yılından 1303 yılına kadar inşa edilmiştir.

https://int.amfm.ir/wp-admin/post.php?post=4786&action=edit