Hz. Fatıma’nın (s.a) hikmetli sözlerinden alıntılar:

1- Peygamberin Ehlibeyti olan bizler Allah’la mahlukatının arasındaki irtibat vesileleriyiz, Bizler Allah’ın seçilmiş tertemiz kullarıyız, Bizler Allah’ın yer yüzündeki hüccetleriyiz ve bizler peygamberlerin varisiyiz.


2- İmam Ali (a.s) hakkında: O, rabbin seçmiş olduğu imamdır, nurun ve aydınlığın tecellisidir. Bütün odakların odağıdır, tertemiz bir ailedendir. Doğruluğun sözcüsüdür, imamlığın mihveri ve ölçüsüdür.


3- Bu ümmetin babaları Hz Muhammed (s.a.a.) ve Ali b. Ebu Talib’dir. Onlar kendilerini takip edenleri dünyada sapmadan ahiret de ise sonsuz azaptan kurtarırlar. Cennetin sonsuz nimetlerinden faydalandırırlar.


4- Her kim ibadet ve işlerini halis bir şekilde Allah’a sunar ise Allah rahmet ve bereketi onlara bağışlar.


5- Bütün iyiliklerin ve saadetin hakikati, Ali b. Ebu Talib’i hem hayatında hem de ölümünden sonra sevmektedir.


6- Ey Rabbim! Seçilmişlerinin ve benim ayrılığımdan sonra evlatlarımın dökeceği gözyaşları hürmetine Senden dostlarımızın ve onların soyundan gelenlerin günahlarını bağışlamanı diliyorum.


7- Bizim şialarımız, bizleri seven ve düşmanlarımızla düşman olan, kalpleri ve dilleriyle bizlere teslim olanlardır. Onlar cennet ehlinin en iyilerindendirler.


8- Allah, İmanı; şirkten temizlenmeniz için, Namazı; bütün çirkinliklerden ve kibirden sakınmanız için, Zekâtı; nefsinizi tezkiye ve rızkın çoğalması için, Orucu; iradenin güçlenmesi ve amellerin ihlaslı olması için karar kıldı. Hac’ı ise şeriat ve dinin sağlam olması için vacip kıldı.


9- Ey Ebu Hasan! Allah’ın Resulü bana Ehlibeytinden ona ilk kavuşacak şahıs olacağımı ve bundan başka yolun da olmadığını buyurdu. Allah’ın emrine sabret. Allah’ın irade ve kazasına razı ol.


10- Her kim Allah’ın Resulü babama ve bana ister hayatımızda ister ölümümüzden sonra üç gün selam ederse Allah onun için cenneti vacip kılar.


11- Kadının kendi şahsiyetini korumasının en iyi yolu erkekleri görmemesi ve kendini erkeklere göstermemesidir.


12- Bizim gerçek şialarımız, biz Ehlibeytin emrettiği şeyleri yapan ve yasakladığımız şeylerden çekinendir.


13- Sizin dünyanızdan üç şey benim için güzeldi: Kuran tilaveti, Allah’ın Resulünün yüzüne bakmak, Allah yolunda bağışta bulunmak.


14- Her zaman annenin hizmetinde ol çünkü cennet annenin ayakları altındadır.
 

15- İlk önce komşunu sonra kendini düşün.


16- Hz Ali’ye vasiyeti: Beni defin ettikten sonra benim için çokluca Kuran oku ve dua et. çünkü ölen insan öyle bir konumdadır ki her zamankinden daha çok canlılarla yakınlık hisseder.


17- Peygamberin evladını katleden ümmet saadete erişemez.


18- Allah, her türlü şirki haram kılmıştır ta ki insanlar O’nun ilahlığını kabulde ihlaslı olsunlar. Allah’a karşı hakkıyla takvalı olun ve Müslüman bir şekilde dünyadan göçün. Allah’ın sizlere emrettiği şeylere itaat edin ve yasakladığı şeylerden çekinin. Gerçekten de Allah’tan sadece ilim sahibi kulları korkar.


19- Allah’a ant olsun ki eğer hakkı ehline bıraksalardı ve Peygamberin Ehlibeytine itaat etselerdi iki kişi bile Allah’ın dininde ihtilaf düşmezdi. İmamet ve hilafet birbirlerine intikal ederekten bizim kaimimize (Hz Mehdi) ulaşacaktır. O, Hüseyin’in dokuzuncu nesilden oğludur.

Ehlibeyt Alimleri Derneği