Vekaleten Hz. Masume (sa) Ziyareti

Fatımî Pazar Günleri Adı Altında Pazar Günlerinin Vekaleten Ziyareti

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “Allah’ın bir haremi vardır ki, o Mekke’dir; Resulullah’ın (s.a.a) bir haremi vardır ki, o da Medine’dir; Emirü’l- Müminin Hz.…
20 Şubat 2021