ฮะรัมท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์(ซ.ล.)ใด้ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง หลังจากถูกปิดไปเป็นเวลา3เดือนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าและรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน​