รายงานด้วยภาพ

3 มิถุนายน 2563 ครบรอบอสัญกรรมอิม่ามโคมัยนีปีที่31

3 มิถุนายน 2563 งานครบรอบ…
3 มิถุนายน 2020