หะรอมอันศักดิ์สิทธิ์

ระเบียงทอง

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว ระ…
8 พฤศจิกายน 2019

โดมฮะรัม

โดมแรกหลังจากหลังคาจักสาน…
8 พฤศจิกายน 2019