ข่าวที่น่าสนใจ

ซิยารัตนิยาบัตแทนพี่น้องชีอะฮ์ชาวไทยจำนวนมากกว่า 500 รายชื่อ

เนื่องในวันคล้ายวันประสูต…
24 มิถุนายน 2020

3 มิถุนายน 2563 ครบรอบอสัญกรรมอิม่ามโคมัยนีปีที่31

3 มิถุนายน 2563 งานครบรอบ…
3 มิถุนายน 2020