ท่านอิมามศอดิก(อ.) กล่าวว่า : สำหรับอัลลอฮ์ (ซ.บ) มีฮะรัม(สถานที่ ศักดิ์สิทธิ์) และฮะรัมนั้น คือ เมืองมักกะฮฺ และสำหรับรอซูลลุลลอฮฺ(ศ็อลฯ) มีฮะรัมแห่งหนึ่ง ซึ่งมันคือเมืองมะดีนะฮฺและสำหรับ อะมีรุลมุอฺมีนีน(อ.) ก็มีฮะรัมเช่นเดียวกั น ซึ่งสถานที่แห่งนั้นคือเมืองกูฟะฮ์และสำหรับเรา(อะฮ์ลุลบัยต์) ก็มีฮะรัมเช่นกัน ซึ่งสถานที่แห่งนั้นคือเมืองกุมและในเร็ววันสตรีผู้หนึ่ง ที่มาจากเชื้อสาย ของฉันจะถูกฝั่ง ณ.เมืองนั้น ซึ่งสตรีนางนั้นมีนามว่า “ฟาฎีมะฮฺ” บุคคล ใดก็ตามที่ซิยารัตเขา(ท่านหญิง มะศูมะฮฺ) สวรรค์ นั้นเป็นวาญิบสำหรับเขา ท่านอิมามศอดิกได้กล่าววจนะอันนี้ในขณะที่ ท่านอิมามมูซา กาซิม(อ.) บิดาของท่านหญิง มะศูมะฮฺยังไม่ถูกกำเนิดมาในโลกดุนยาแห่งนี้

อิมามศอดิก(อ.) กล่าวว่า : แท้ที่จริง การซิยารัตท่านหญิงฟาฎีมะฮฺ มะศูมะฮฺนั้นเทียบเท่า กับสรวงสวรรค์

อิมามริฏอ(อ.) กล่าวกับซะอฺด  อิบนิ อับดุลลอฮ ฺ อัชอะรี ว่า : ในเมืองของเจ้ามีสถานที่ ฝั่งศพ(กุโบร) แห่งหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ กับ เรา .ซะอฺด อิบนิ อับดุลลอฮ อัชอะรีกล่าวกับอิมามว่า : ขอพลีชีพ เพื่อท่าน หลุมฝังศพ นั้นคือฟาฎีมะฮฺ บุตรสาวของอิมามมูซา กาซิม(อ.) ใช่หรือไม่ อิมามริฏอ(อ.) กล่าว : ใช่แล้ว, บุคคล ใดก็ตาม ที่ทำการซิยารัตนาง(ฟาฎีมะฮฺ มะศูมะฮฺ) และรู้ถึงสถานภาพของนาง สวรรค์เป็นสิ่งที่เหมาะสม สำหรับเขา

อิมามญะวาด(อ.) กล่าวว่า : บุคคล ใดก็ตามที่ทำการซิยารัตน้าสาวของฉัน ณ.เมืองกุม สวรรค์ เป็นสิ่งสมควรยิ่งสำหรับเขา