ลานอะตีกตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสถานที่แห่งนี้ โดยเป็นลานแรกที่ถูกสร้างขึ้น และประกอบไปด้วยกับระเบียงที่งดงามถึงสี่ระเบียง ประกอบไปด้วย 1. ระเบียงที่มีความสวยงามยิ่งใหญ่ หรือ ระเบียงทอง ซึ่งเป็นระเบียงที่ตั้งอยู่เป็นทางเข้าของฮะรัม 2. ระเบียงทางฝั่งทิศเหนือซึ่งเป็นทางเข้าจากทางสถาบันศาสนาฟัยซีเยะฮ 3.ระเบียงจากทางตะวันตกซึ่งเป็นทางเข้าจากทางมัสยิดอะซัม 4.ระเบียงทางตะวันออกซึ่งเป็นทางออกไปสู่ลานอิมามริฎอ (อ.)

ซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้ถูกสร้างในปี ฮิจรีกามารี ที่ 925 ด้วยคำสั่งของภรรยาชาอิสมาอีลซาฟาวี