ลานอันงดงามนี้ประกอบด้วยการมีสี่ระเบียงด้วยกัน ซึ่งถูกตั้งอยู่ในสี่ทิศ ประกอบด้วย 1.ระเบียงฝั่งทิศเหนือซึ่งทางเข้าของมัน คือฝั่งของวงเวียนออสตอเนะ 2.ระเบียงฝั่งทิศใต้ซึ่งทางเข้าของมันมาจากฝั่งกิบละ 3.ระเบียงฝั่งตะวันออก ซึ่งทางเข้าของมันอยู่ฝั่งถนน อะรัม 4.ระเบียงฝั่งทิศตะวันตก ซึ่งก็คือระเบียงกระจกนั้นเอง

การสร้างระเบียงๆต่างๆโดยเฉพาะระเบียงกระจก และสระน้ำเล็กๆที่อยู่กลางลาน ได้รับการบำรุงให้สวยงามขึ้นไปอีกโดยเป็นแบบซุนนะตี ในปี 1390 ซึ่งลานนี้เป็นผลงานของ มิรซาอัสฆัรคาน อาตะบีก โดยใช้เวลาการสร้างตั้งแต่ปี 1289 -1303 ฮิจรีกามีรี