ห้องโถงนี้มีความกว้างแปดพันตารางเมตร และมีประตูทางเข้าสี่ทางด้วยกัน

1.ทางเข้าทิศตะวันออกฝั่งห้องโถงอิมามโคมัยนี

2.ทางเข้าทิศตะวันตกจากทางฝั่งสะพาน ออฮันจี

3.ทางเข้าจากทิศเหนือทางฝั่งมัสญิดอะซัม

4.ทางเข้าจากทางทิศใต้จากฝั่งถนน

ตรงของลานนี้มีบ่อน้ำพุที่สวยงามตั้งอยู่ซึ่งในช่วงเวลากลางคืนก็จะถูกเพิ่มความสวยงามด้วยกับการเปิดแสงไฟ และผนังของสถานที่แห่งนี้ถูกตกแต่งไปด้วยโองการอัลกุรอ่านในลายอักษรแบบกูฟี สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมชม