เป็นมัสยิดที่ถูกสร้างในช่วงแรกของศตวรรษที่ 6 และมีความเก่าแก่ที่สุดรองจากมัสยิดอิมามฮะซัน อัสการี โดมมัสยิดเกิดขึ้นในยุคของกษัตย์ฟัตฮอะลี แต่ทว่าลายกว้างและที่อื่นๆนั้น เกิดขึ้นในยุคสาฟาวี และ ยุคกอชอร