เป็นสถานที่ซึ่งหาชมยากและเป็นที่น่าจดจำอีกที่หนึ่ง ซึงก่อนจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์นั้น เคยเป็นที่กักเก็บของมีค่ามาก่อน และในปี 1372 ฮิจเราะฮกามารี สถานที่แห่งนี้ได้ถูกสร้างอย่างสมบูรณ์ และ ได้ย้ายของมีค่าและเก่าแก่ทั้งหลายที่ถูกย้ายไปเก็บไว้ที่มัสญิดมุเฏาะฮัรกลับมา ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีความกว้างหนึ่งพันตารางเมตร ประกอบไปด้วยสองชั้น