เมืองกุม

ประวัติโดยย่อของมัสญิดอะซัม

หนึ่งในผลงานที่ยิ่งใหญ่ที…
30 พฤศจิกายน 2019

มัสยิดญัมการอน

มัสยิดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น…
8 พฤศจิกายน 2019

บ้านอิมามโคมัยนี (รฎ.)

บ้านหลังนี้ประกอบด้วยตัวอ…
8 พฤศจิกายน 2019

ตลาดทีมเชะ

ตลาดแห่งนี้ถูกแบบโดยอาจาร…
8 พฤศจิกายน 2019

มัสยิดอิหม่าม ฮะซัน อัสการี

ในศตวรรที่3อิหม่ามได้ให้ต…
8 พฤศจิกายน 2019

มัสยิดญอเมี๊ยะ

เป็นมัสยิดที่ถูกสร้างในช่…
8 พฤศจิกายน 2019

บัยตุลนูร

ในข่วงการมีขีวิตของท่านหญ…
8 พฤศจิกายน 2019

ประวัติศาสตร์กุม(ความเป็นมา)

กุมคือหนึ่งในเมืองที่เพิ่…
8 พฤศจิกายน 2019