ลานต่างๆ

ลานศอฮิบซะมาน

ห้องโถงนี้มีความกว้างแปดพ…
8 พฤศจิกายน 2019

ลานอิมามฮาดีย์ (อ.) (ลานอะตีก)

ลานอะตีกตั้งอยู่ทางทิศเหน…
8 พฤศจิกายน 2019

ลานอิมามริฎอ (อ.)

ลานอันงดงามนี้ประกอบด้วยก…
8 พฤศจิกายน 2019