เนื่องในวันคล้ายวันประสูติท่านหญิงฟาติมะฮ์มะอฺศูมะห์(ซ.ล.)ฝ่ายการต่างประเทศของฮะรัมท่านหญิงได้จัดการประชาสัมพันธ์และรวบรวมภาพถ่ายบุตรสาวชีอะห์ชาวไทยเพื่ออัพโหลดลงในเว็บไซต์ของฮะรัม ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเหล่าบรรดาบุตรสาวชีอะห์ชาวไทยเนื่องในวันบุตรี คอเด็มจำนวนหนึ่งใด้มอบสะวาบแห่งการรับใช้ท่านหญิงในวันวิลาดัตของท่านเป็นของขวัญแด่นางฟ้าตัวน้อยที่ได้ส่งรูปมาร่วมกิจกรรมกับทางเรา