เนื่องด้วยการมาเยือนของวโรกาสอันทรงเกียรติ สิบวันมหามงคลแห่งกิรอมัตซึ่งเริ่มต้นด้วยวันประสูติของกะรีมะฮ์แห่งอะฮ์ลุลเบต ท่านหญิงฟาติมะฮ์ มะอฺศูมะห์(ซ.ล.)และสิ้นสุดลงด้วยวันประสูติของอิม่ามแห่งความเมตตากรุณา อิม่ามอาลี ริฎอ(อ.) ฝ่ายการต่างประเทศของฮะรัมท่านหญิงฟาติมะฮ์มะอฺศูมะห์ใด้จัดทำหลากหลายคลิปวิดิโอพิเศษอันมีเนื้อหาสอดคล้องกับวโรกาสอันสำคัญนี้ ได้แก่ บทสัมภาษณ์พิเศษต่างๆ ชีวประวัติของท่านหญิงฟาติมะฮ์มะอฺศูมะฮ์(ซ.ล.)และอิมามริฎอ(อ.) รวมถึงบทความพิเศษเกี่ยวกับท่านหญิงฟาติมะฮ์มะอฺศูมะฮ์(ซ.ล.)และสถานภาพของสตรีในอิสลาม โดยคลิปทั้งหมดจะถูกอัฟโหลดลงในเว็บไซต์ภาษาไทยของฮะรัมและเพจยูทูปของท่านหญิงมะอฺศูมะฮ์ในวันที่20มิถุนายนนี้

https://int.amfm.ir/wp-admin/post.php?post=4543&action=edit