1.การอาบน้ำ ฆุซุลซิยารัต

2.การมีึความสะอาด และน้ำวูฏูอฺ

3.สวมใส่ เสื้อผ้า ที่สะอาดและเป็นการดีอย่างยิ่งหากสวมใส่ ชุดสีขาว

4.การทาน้ำหอมและทำให้ร่างกาย มีกลิ่นหอม

5.เคลื่อนไหว อย่่างสำรวม

6.การกล่าวซิกรฺรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า อยู่อย่างสม่ำเสมอ

7.การอ่านบทขออนุญาต เข้าสู่ฮะรัม(อิซนฺ)

8.ก้าวเท้าขวาในขณะเข้าสู่ฮะรัมและก้าวเท้า ซ้ายออกจากฮะรัม

9.การยืนอ่านบทซิยารัต(หากไม่ทำให้เกิดความลำบาก)

10.เป็นมุษตาฮับในการหันไปทางกิบละฮฺและยืนส่วนศีรษะ ของท่านหญิงในขณะอ่านบทซิยารัต

11.การอ่านบทซิยารัตที่มาจากบรรดามะอฺศูมมีน(อ.) เช่น ซิยารัตอามีนุลลอฮฺและญามีอะตุลกาบีเราะฮฺ

12.อ่านบทซิยารัตอย่างช้าๆด้วยกับเสียงเบาๆ

13.นมาซ 2 รอกาอัตหลังจากการอ่านบทซิยารัตเพื่อฮะดียะฮ์ผลบุญให้กับท่านหญิงมะศูมะฮฺ(อ.)

14.การอ่านอัลกุรอานและดุอาอ์ต่างๆเพื่อฮะดียะฮฺซะวาบให้กับท่านหญิง

15.ทำการเตาบัตตัว(กลับตัวกลับใจ) เนื่องจาก ศักดิ์สิทธิ์ การถูกตอบรับจึงมีความง่ายขึ้น

16.ละทิ้งการพูดที่ไม่เหมาะสม และสมควร คำพูด ต่างๆที่ไร้สาระ