มัสญิดนี้เป็นที่ซิยารัตของผู้มาเยี่ยมเยียนฮะรัม และยังถูกมช้เป็นที่รับแขกในสมัยราชวงซาฟาวี และในสมัยกอญอรที่แห่งนี้ได้ถูกทำให้กว้างมหญ่อีกครั้ง และในปีฮิจรีกามารีที่ 1338 สถานที่แห่งนี้ก็ได้เพิ่มพื้นที่ให้กว้างขึ้นอีกในทางทิศตะวันตก