มัสญิดแห่งนี้มีโดมห้่าสิบเสา ซึ่งสร้างมามาแทนลานสำหรับสตรีที่มีอยู่ในสมัยก่อน และด้วยกับโดมที่สูงสง่า ผู้สร้างมัสญิดนี้คือ มัรฮูม ฮุสญะตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ฮอจ ออกอ มูฮัมมัด ฏอบาฏอบาอี โดยใช้เวลาสร้าง10ปี