เนื่องในเดือนรอมฏอนอันจำเริญมาถึงในปีนี้ ทางหะรอมท่านหญิงฟาติมะฮ์มะอฺศูมะฮ์(ซ)และคณะ
ได้จัดเตรียมรายการบรรยายพิเศษในรูปแบบคลิปสั้นโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ซัยยิดมุบาร็อก ฮุซัยนี ภายใต้หัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเดือนแห่งพระผู้เป็นเจ้ารอมฎอนอันจำเริญ
เพื่อให้พี่น้องได้รับประโยชน์และได้รับฟังกันถ้วนหน้า
โดยท่านทั้งหลายสามารถรับชมคลิปได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://m.facebook.com/syedmubarak.husaini?tsid=0.7755517905484843&source=result