บ้านหลังนี้ประกอบด้วยตัวอาคารสองหลัง ครอบคลุมพื้นที่ชั้นใต้ดินและพื้นอาคารชั้นล่าง โดยตั้งอยู่บนถนนมุอัลลิมภายในอาคารมีห้องใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันออกใช้เป็นสถานที่ของการประชุมและการเยี่ยมเยือนของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ.) โดยอาคารหลังนี้ถูกซื้อโดยท่านอิมามโคมัยนี(รฎ.)ในปี 1335 (ปฏิทินอิหร่าน) จนถึงปี 1343 ถูกใช้เป็นสถานที่พักอาศัยของท่านอิมามหลังจากที่ท่านถูกเนรเทศโดยระบอบการปกครองของปาห์ลาวีสถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นสำนักงานเยี่ยมชมที่ผู้คนแวะเวียนมา  ปัจจุบันวันนี้อาคารหลังนี้ได้กลายเป็นที่รำลึกถึงท่านอิมาม ซึ่งในแต่ล่ะวันมีผู้เยี่ยมชมอย่างมากมายจากทั่วโลกที่ให้ความสนใจ