1.อยาตุลลอฮฺซัยยิด ฮูเซน ฆอบาฏอบาอียฺ บูรูญุดดี

2.เชคอับดุลการีม ฮออิรี ยัซดียฺ

3.ซัยยิดมูฮัมหมัดตะกี คอนซอรี

4.ซัยยิด ศอดรุดดีน ศอร์ด

5.ซัยยิดมูฮัมหมัดริฏอ ฆุลพัยกานียฺ

6.เชค มูฮัมหมัดอาลี อะรอกี

7.ซัยยิดริฎอ บะฮาอุดดีนนียฺ

8.เชคยะว้าด ตับรีซียฺ

9.เชคอาลีอักบัรเกซ มิชกีนี

10.เชค มูฮัมหมัดฟาฏิล ลันการอนี

11.ซัยยิดอะหมัด คอนซอรี

12.อลามะฮฺ ซัยยิดมูฮัมหมัดฮูเซน ฏอบาฏอบาอี

13.ซัยยิดอบุลฮะซัน รอฟีอี กัซวีนี

14.เชค อบุลกอเซ็ม กุมมี

15. มีรซา ฮาชิม อะมาลี

16. อับดุลนบี อิรอกี

17.ซัยยิดมุศฏอฟา คอนซอรี

18.อยาตุลลอฮฺ มูฮัมหมัดตะกี บะฮฺบัต

19. ชะฮอบุดดีน อัชรอกี

20.ซัยยิดมุรตะฎอ พะซันดีเดะฮ

21.ซัยยิดมะดีย์ ฮะกีม

22.มูฮัมหมัดยะว้าด ซอฟี กุลพัยกานียฺ

23.ชะฮีด อะซาดุลลอฮฺ มาดานี

24.ซัยยิดอับบาส เมะฮฺรี