ในข่วงการมีขีวิตของท่านหญิงมะซูมะ บ้านนี้หลังนี้เป็นของ มูซา บิน คุซริจ มาก่อน หลังจากการเข้ามาในเมืองกุมของท่านหญิง ท่านได้อยุ่ในสภาพที่ป่วย เป็นเวลา17 วัน และท่านหญิงก็ได้พักอยุ่ที่บ้านหลังนี้ ในช่วงที่ท่านหญิงอยุ่บ้านหลังนี้ท่านก็ทำอิบาดัตเป็นอย่างมากในบ้านหลังนี้ ปัจจุบัน บ้านหลังนี้เป็นสถานที่ศักดิ์ศิษ มีผู้คนมากันเป็นอย่างมาก สำหรับบุคคลที่มีความรักต่อนายหญิงของพวกเขา