ตลาดแห่งนี้ถูกแบบโดยอาจารย์ฮะซัน กุมมี ในปี 1301

และผู้ร่วมสร้างสถานที่แห่งนี้คือ ซัยยิดมะฮมูด ฏอบาฏอบาอี(นักธุรกิจที่เป็นที่รู้จักของเมืองกุม) และ บิดาของซัยยิด ฮุเซ็น ฏอบาฏอบาอี กุมมี ซึ่งที่แห่งนี้มีห้องอยู่ที่ชั้นล่าง 20 ห้อง และชั้นบน 12 ห้อง