เนื่องในวันคล้ายวันประสูติกะรีมะฮ์แห่งอะฮ์ลิลบัยต์ ท่านหญิงฟาติมะฮ์มะอฺศูมะห์(ซ.ล.) บรรดาคอเด็มฮะรัมท่านหญิงมะอฺศูมะห์(ซ.ล.)ได้ทำการซิยารัตแทนพี่น้องชีอะฮ์ชาวไทยที่รักจำนวนมากกว่า 500 รายชื่อ โดยรายชื่อทั้งหมดของพี่น้องได้ถูกระบุลงในโปสเตอร์ของทางฮะรัม ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อมอบไว้ให้เป็นที่ระลึกสำหรับพี่น้องผู้ศรัทธาที่รัก โดยพี่น้องที่มีรายชื่อสามารถดาวโหลดหรือปริ้นซ์โปสเตอร์เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้